FaniMani

UWAGA !!!

Z dniem 10 lutego 2020r. ulega zmianie plan dowozów uczniów w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Prosimy o zapoznanie się z nowym planem dowozów.

PRZYWOZY

ODWOZY

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do przedszkoli gminnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 znajdują się

W ZAKŁADCE REKRUTACJA

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

Zespół Szkół w Szydłowie jest dobrze zorganizowanym miejscem nauki wielu pokoleń uczniów z gminy Szydłowo. W chwili obecnej szkoła składa się z dwóch oddziałów: w Szydłowie i Kotuniu.

Ważne informacje:

Szydłowo 43
64-930 Szydłowo

NIP: 764-22-36-676
REGON: 570874832
KONTO SZKOŁY:
KONTO RADY RODZICÓW: Nadnotecki Bank Spółdzielczy - 13 8937 0007 0014 6607 2000 0010
telefonclas(67) 216 11 29
zsszydlowo@interia.pl
Administrator strony: zsszydlowo@interia.pl

 

Komunikaty

 

 


ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH


745 – oddziały zerowe w Szydłowie
815 – klasy I – VIII Szkoły Podstawowej w Szydłowie

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

Kolejna godzina lekcyjna Czas trwania zajęć
1
815 - 900
2
910 - 955
3
1005 - 1050
4
1100 - 1145
5
1200 - 1245
6
1300 - 1345
7
1355 - 1440
8
1450 - 1535

 

UWAGA !!!!

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Kliknij tutaj

 

W naszej szkole wydarzyło się:

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (6$