Dla rodziców
 

WYŻYWIENIE, OPŁATA STAŁA

Odpłatności proszę uiszczać na knto:

NBS BIAŁOŚLIWIE

96 8937 0007 0000 1746 2000 0010

Wydawanie obiadów w roku szkolny 2019/2020 rusza od 9 września 2019 r.

KARTY OBIADOWE WYDAWANE DOPIERO PO WPŁACIE

Należność należy wpłacać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,

w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środkó na rachunek bankowy szkoły.

Potwierdzenia wpłat proszę przesyłać na adres: intendent@zsszydlowo.pl

 

Numer telefonu do intendenta: 67 216 11 29 wew. 23

 

 
Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013
 
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: