AKADEMIA RODZINY


W ramach Akademii Rodziny Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Pani Elżbieta Danielska-Konopacka, przeprowadziła wykład dla rodziców „Przemoc w rodzinie – definicja, formy, dynamika i skutki”. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i nauczycieli.


GALERIA:


red: M. BARAŃSKA

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: