BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ


W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też tradycją stały się spotkania z funkcjonariuszami policji.

6 marca 2020 r. o bezpieczeństwie i innych ważnych sprawach z policjantami z Posterunku Policji w Szydłowie – asp. Justyną Krokos i sierż sztab. Danielem Remiszewskim, rozmawiali tym razem uczniowie klas Vc i Vd.

Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, zasady zachowania w szkole i poza nią.


GALERIA:


red: A. ANDRZEJCZAK, E. WNUK, M. BARAŃSKA

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: