EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZEZ CAŁY ROK


Dnia 11 października 2019 r. ALTVATER Piła Sp. Z o.o. przekazał nieodpłatnie uczniom Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie zestaw pojemników „Ekoszafka – 3 pojemniki do segregacji odpadów komunalnych” jako element edukacji ekologicznej na terenie szkoły. Pojemniki zostaną wykorzystane do kształtowania najmłodszych uczniów do nawyków dbania o ochronę środowiska.


GALERIA:


red: M. KRÓLIK

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: