REALIZACJA PROJEKTU - KLASA Z EMPATIĄ


Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Klasa z empatią”, która trwała od 1. października do 31 grudnia 2019 r., a organizatorem było Polskie towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego, który jest zaburzeniem o podłożu lękowym, a także poprawa samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa w klasie. W szkole zostały wywieszone plakaty informujące o akcji oraz na stronie szkoły został umieszczony baner „Klasa z empatią”.

Uczniowie klas przystępujących do akcji na godzinach wychowawczych wykonywali zadania zawarte w regulaminie, które odnosiły się do znajomości swoich lęków, sposobów poradzenia sobie z nimi, szukania wsparcia w trudnych sytuacjach, a także znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do swoich kolegów i koleżanek .

Realizacja zadań wynikających z regulaminu akcji była podstawą do ubiegania się o certyfikat „Klasy z empatią”.

Wszystkim klasom i ich wychowawcom, które włączyły się do akcji serdecznie dziękuję za zaangażowanie.

A teraz czekamy na certyfikaty.


GALERIA:


red: L. SZYMAŃSKA

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: