REKOMENDOWANE PROGRAMY Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO


W naszej szkole będą realizowane dwa programy rekomendowane z zakresu promocji zdrowia psychicznego:

• Przyjaciele Zippiego,

• Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.

Międzynarodowy Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodszych dzieci, poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia z trudnościami. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Natomiast celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach w wieku 8-12 lat podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Autorki programu podążając za założeniami psychologii pozytywnej, sformułowanymi przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęły, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do satysfakcjonującego życia.

Dzięki funduszom z GKRPA zostało przeszkolonych 25 nauczycieli naszej szkoły, którzy będą realizatorami powyższych programów.


GALERIA:


red: M. BARAŃSKA

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: