KRUK CZYLI KONCEPCYJNIE REWOLUCYJNY UNIWERSYTET KOMPETENCYJNY


Osiem uczennic naszej szkoły bierze udział w projekcie Kruk realizowanym przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile. Zajęcia pod nazwą "Mój konik, czyli jak poradzić sobie z kruczkami w osiąganiu własnych celów", to profesjonalny tutoring w procesie doskonalenia kompetencji i budowania motywacji do aktywności społecznej. Kurs dla uczniów zaplanowano w formule projektu edukacyjnego. W wyniku objęcia uczestników kursu profesjonalną opieką tutorską, uczniowie samodzielnie: – zdefiniują ważny dla nich problem w obszarze tematycznym komunikacja w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym, – zaplanują działania na rzecz ograniczenia lub rozwiązania tego problemu (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, talentami, predyspozycjami), – przeprowadzą zaplanowane przez siebie działania w lokalnych społecznościach, – ocenią efekty swojej pracy. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, dzieleni będą na pięć, około dziesięcioosobowych zespołów zadaniowych. Każdy zespół prowadzony będzie przez własnego tutora. Zespoły zaplanowano tak, aby uczniowie kształcili swoje kompetencje w obszarach osobistych zainteresowań oraz o najwyższym prognozowanym popycie pracowników na subregionalnym rynku pracy (tj. w zespołach roboczych: technicznym, nauk ścisłych, społecznym, prozdrowotnym i zarządców mikroprojektu).


GALERIA:


red: M. PŁYTNIK

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: