Projekty realizowane w Naszej szkole:

 • "KLASA Z EMPATIĄ"

  Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Klasa z empatią”, która trwała od 1. października do 31 grudnia 2019 r., a organizatorem było Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego, który jest zaburzeniem o podłożu lękowym, a także poprawa samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa w klasie. Uczniowie klas przystępujących do akcji na godzinach wychowawczych wykonywali zadania zawarte w regulaminie, które odnosiły się do znajomości swoich lęków, sposobów poradzenia sobie z nimi, szukania wsparcia w trudnych sytuacjach, a także znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do swoich kolegów i koleżanek . Realizacja zadań wynikających z regulaminu akcji była podstawą do ubiegania się o certyfikat „Klasy z empatią”. Szkolnym koordynatorem akcji była pani psycholog Lilianna Szymańska.

  red: L. SZYMAŃSKA

   

 • "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

  01 czerwca 2015r. w naszej szkole został zorganizowany festyn rekreacyjno-sportowy ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”. Festyn został zrealizowany w ramach projektu sfinansowanego przez POWIAT PILSKI. Impreza odbyła się na świeżym powietrzu na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Szydłowie wspólnie z rodzicami w duchu rywalizacji sportowej. Uczestnicy bawili się na dmuchanej Sali gimnastycznej oraz zdobywali tytuły: Mistrza Skakanki, Mistrza Szczudeł, Mistrza Strzałów na bramkę, Mistrza Żonglerki, Mistrza Hula-Hop, Mistrza Rzutów do kosza. Każde dziecko otrzymało medal pamiątkowy a dla najlepszych dyplom MISTRZA. Cała imprezę umilili animatorzy. Dzieci całymi klasami próbowały sił w przeciąganiu liny. Można było sobie poskakać na trampolinie czy zrobić kosmiczny makijaż. Jednak najwięcej emocji nie budziły słodycze, które otrzymali, tylko prezenty rozdawane w ramach losowania. ZDJĘCIA

  red: J. Szpakowicz

  "KLUB SZKÓŁ UNICEF

  Zespół Szkół im. Janusza Korczaka dołączył do ponad 700 szkół w Polsce, które są zarejestrowane w Klubie Szkół Unicef. Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Celem Klubu jest:  edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,  budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,  zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,  propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej. Nasi uczniowie będą mogli brać udział w różnych akcjach charytatywnych, dzięki czemu aktywnie przyczynia się do ratowania dzieci i młodzieży w biedniejszych krajach. Koordynator programu Karolina Olecka

  red: K. Olecka

  "WF Z KLASĄ

  W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła została zgłoszona do programu "WF z klasą". Program ten wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Mamy świadomość tego, że kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Cele i misja programu WF z klasą : zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i uczennic;podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela wychowania fizycznego; wzmocnienie funkcji wychowawczych aktywności sportowej takich jak: samodoskonalenie, współdziałanie i stosowanie zasady fair play; uświadomienie społeczeństwu, jak poważne są zagrożenia związane ze spadkiem aktywności ruchowej najmłodszych. Koordynator programu M. Płytnik

  red: M. Płytnik

  Mały Mistrz

  Od września 2014 roku w naszej szkole realizowany jest ogólnopolski program Mały Mistrz. W tym roku po raz pierwszy przystąpią do niego wybrani pierwszoklasiści z całego kraju, a wśród nich uczniowie klasy I b Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Celem programu jest zachęcenie dzieci do podejmowania różnych form aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynujących mających istotne znaczenie dla rozwoju małej motoryki (czytanie, rysowanie, pisanie, wycinanie itp.) Ideą programu Mały Mistrz jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania sprawności sportowych, między innymi turysty, lekkoatlety, rowerzysty, gimnastyka czy pływaka. Udział w programie obejmuje okres trzech lat. W klasie drugiej dzieci rozpoczną naukę pływania, co niewątpliwie uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego.

  red: B. Kątek

  Ogólnopolska akcja Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach ROKU SZKOŁY W RUCHU

  Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem akcji jest przyznanie tytułu przedszkolom „Przedszkole w ruchu” lub szkołom „Szkoła w ruchu”, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka oraz Przedszkole przystąpiło do Akcji „Ćwiczyć każdy może”. W ramach owej akcji szkoła i przedszkole aktywnie i sukcesywnie będzie wdrażać aktywność społeczną i fizyczną poprzez organizację wielu interesujących zajęć.

  red: J. Patyniak

  Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

   „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, który jest realizowany w naszej szkole. Projekt potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie trwałej współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

  red: A. Andrzejczak

  E-SZKOŁA WIELKOPOLSKA - cyfrowa dziecięca encyklopedia wielkopolan

   W okresie od 1 maja 2013r. do 30 czerwca 2015r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie samorządu Województwa Wielkopolskiego "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan". Projekt obejmuje dwie grupy uczniów po 10 osób każda. Praca będzie polegała n kształceniu przez rozwiązywanie problemów oraz metodą projektów, jako sposobów realizacji zajęć pozalekcyjnych. Wszelkie działania uczniów zaangażowanych w projekcie będą realizowane na platformie cyfrowej. Poprzez udział w projekcie uczniowie niewątpliwie zwiększą swoje zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Osiągnięcia w ramach pracy pozalekcyjnej wpłyną na osiągnięcia szkolne uczniów. Projektowane i wykonywane działania przez uczniów w ramach projektu będą kształtowały systematyczne, spójne i całościowe myślenie o wykonywanych w zadaniach pracach. Rezultatem udziału w projekcie będzie przyłączenie naszej szkoły do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz utworzenie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.

  red: A. Andrzejczak

  Moja sprawność

  W ramach współpracy z pilskim TKKF uczniowie naszego Gimnazjum biorą udział w Lekkoatletycznych zajęciach sportowych pod hasłem „Moja sprawność”, w ramach Projektu pilotażowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

  Celem  programu jest :

  -       tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej młodzieży

  -       wdrażanie do systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

  -       rozwijanie talentów sportowych

  -       promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych oraz wychowawczych wartości sportu.

  Zajęcia trwają od kwietnia do czerwca i od września do listopada. Podsumowaniem zajęć jest  sprawdzian lekkoatletyczny dla gimnazjalistów (na stadionie MOSiR w Pile) gdzie uczniowie mogą zmierzyć się w konkurencjach LA z rówieśnikami z innych szkół. Każdy uczestnik ma do wyboru: biegi na dystansach: 60m, 300m, 600m i 1000m, skok w dal, skok wzwyż i pchnięcie kulą (3, 4 i 5 kg). Organizator przewiduje dla uczestników gadżety i upominki za systematyczne udział w sprawdzianach.

  red: M. Płytnk

  "NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ" - program edukacji antynikotynowej

  Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom dorośli pomyślą o rzuceniu palenia, a ci dużo młodsi, gdy już dorosną nigdy nie sięgną po papierosy. Koordynator programu M. Mahlke.

  red: M. Mahlke

  Zdrowo jem, więc wiem

   "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczniowie klasy II b naszej szkoły z wychowawczynią M. Mahlke przystępują w tym roku szkolnym do  IV edycji projektu .Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

  red: M. Mahlke

  Scrabble w szkole

  Od września 2013r w naszej szkole realizowane będą zajęcia z ogólnopolskiego programu „Scrabble  w szkole” Patronem tego programu jest firma Mattel  Polska dzięki której otrzymaliśmy zestawy tej gry. Zajęcia prowadzone będą w każdy piątek w sali A od godz.8 00 – 8 45 pod opieką M. Mahlke i L. Artymowicz. Zapraszamy wszystkich chętnych z klas II – V lubiących słowne potyczki. Zapewniamy dobrą zabawę, wspaniałą atmosferę, oraz rozwój umysłu, pamięci i logicznego myślenia. Zapisy trwają do 20.09.2013r u p. M. Mahlke. Pierwsze zajęcia odbędą się 27.09.2013r. Liczba miejsc ograniczona.

  red: L. Artymowicz, M. Mahlke
   


Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: