Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

Przewodniczący: Marcin Błoch
Zastępca: Agnieszka Wiśniewska - Łądkowska
Skarbnik: Hanna Kusiak
Sekretarz: Beata Czapla
Członek Prezydium: Anna Wiza; Adam Olszewski

Komisja rewizyjna

Mirella Pietrzycka

Ewa Adamska

Marian Oleszczuk

Pozostali członkowie:

Iwona Kwaśniak

Anna Skuza

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

  • na pierwsze dziecko w rodzinie 35 zł,
  • na drugie 25 zł,
  • na trzecie 15 zł
  • kolejne dzieci z rodziny nie płacą.

Wpłat można dokonywać u skarbnika klasowego lub na konto Rady Rodziców:
Nadnotecki Bank Spółdzielczy
13 8937 0007 0014 6607 2000 0010

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: