Stołówka

 

Odpłatności proszę uiszczać na knto:

NBS BIAŁOŚLIWIE

96 8937 0007 0000 1746 2000 0010

Wydawanie obiadów w roku szkolny 2019/2020 rusza od 9 września 2019 r.

KARTY OBIADOWE WYDAWANE DOPIERO PO WPŁACIE

 

Należność należy wpłacać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środkó na rachunek bankowy szkoły.

 

MIESIĄC DATA WPŁATY ILOŚĆ DNI OBIADOWYCH

KWOTA DO ZAPŁATY

STWKA 5,00 zł

KDR KWOTA DO ZAPŁATY

STAWKA 1,00 zł

STYCZEŃ
10.01.2020
16
80,00
16,00
LUTY
31.01.2020
15
75,00
15,00
MARZEC
28.02.2020
22
110,00
22,00
KWIECIEŃ
31.03.2020
15
75,00
15,00
MAJ
30.04.2020
20
100,00
20,00
CZERWIEC
29.05.2020
17
85,00
17,00
RAZEM ZA II PÓŁROCZE  
105
525,00
105,00

KDR - Karta Dużej Rodziny

 

MOŻNA WPŁACAĆ JEDNORAZOWO ZA DWA, TRZY LUB CZTERY MIESIĄCE

 

 

Numer telefonu do intendenta:

67 216 11 29 wew. 23

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: