Stołówka

 

Odpłatności proszę uiszczać na knto:

NBS BIAŁOŚLIWIE

96 8937 0007 0000 1746 2000 0010

Wydawanie obiadów w roku szkolny 2019/2020 rusza od 9 września 2019 r.

KARTY OBIADOWE WYDAWANE DOPIERO PO WPŁACIE

 

Należność należy wpłacać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środkó na rachunek bankowy szkoły.

 

MIESIĄC DATA WPŁATY ILOŚĆ DNI OBIADOWYCH

KWOTA DO ZAPŁATY

STWKA 5,00 zł

KDR KWOTA DO ZAPŁATY

STAWKA 1,00 zł

WRZESIEŃ
06.09.2019
16
80,00
16,00
PAŹZIERNIK
30.09.2019
23
115,00
23,00
LISTOPAD
31.10.2019
19
95,00
19,00
GRUDZIEŃ
29.11.2019
15
75,00
15,00
RAZEM ZA I PÓŁROCZE  
73
365,00
73,00

KDR - Karta Dużej Rodziny

 

MOŻNA WPŁACAĆ JEDNORAZOWO ZA DWA, TRZY LUB CZTERY MIESIĄCE

 

 

Numer telefonu do intendenta:

67 216 11 29 wew. 23

Copyright © Zespół Szkół w Szydłowie 2013

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Szydłowie
64-930 Szydłowo
tel,: (67) 216 11 29

Created by: